Våra tjänster

För oss är det viktigt att vi kan bygga en nära relation online proofreading services som bygger på respekt för dig och dina önskemål. Vi strävar efter en hög kontinuitet och det är viktigt för oss att det är få personer som utför hjälpen hemma hos dig.

Vi strävar alltid efter att ha ett gott samarbete med dig och dina anhöriga.

Om du som kund önskar ändring av din beviljade insats utifrån ditt biståndsbeslut, är vi flexibla att bemöta detta så det passar dig.

All personal har egen mobil så du lätt kan komma i kontakt med oss.
Vi utför omvårdnadsinsatser och serviceinsatser såsom tvätt, handling och städning

Vi har en kvalitetsgarantin som motsvarar Haninge kommuns kvalitetsdeklarerad tjänst. En deklaration av våra tjänster innebär att check essay online du har rätt att få veta vad du kan vänta dig av kommunens olika tjänster. Kvalitetsdeklarerade tjänster ger förhoppningsvis nöjdare medborgare, brukare och medarbetare.